blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

Lenker


European Directory of DNA Diagnostic Laboratories

GeneTests - Laboratory Directory (National Institutes of Health, USA)

Orphanet

OMIM -hovedkatalog over alle arvelige sykdommer og sykdomsgener

UK Genetic Testing Network

Human Genome Variation Society

MCR-Holland (MLPA-kit-leverandør)

Svensk genetikk-nettside - kunnskap om arvelige sykdommer, gener og tester

 


 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.