blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
      Vis OUS-Molpat
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Alle analyser ved Avdeling for medisinsk genetikk - Seksjon for laboratoriediagnostikk - Enhet for kreftgenetikk
Ous-AMG-Kreft
Utredning av arvelige kreftformer og syndromer; Bryst og eggstokk kreft, Lynch, FAP, MUTYH, PJS, JPS, Cowden, Feokromocytom, VHL.
   


Arvelig kreft

Bryst- og eggstokkreft

> BRCA1 og 2 screen
Søk etter ukjent genfeil i både BRCA1 og 2 med sekvensering og MLPA-analyse. 

> Gen: BRCA1  
> Gen: BRCA2  
> Gen: PALB2  

Cowden syndrom

> Gen: PTEN  

Familiær adenomatøs polypose (FAP)

> Gen: APC  

Feokromocytom

> Gen: SDHD  
> Gen: SDHB  
> Gen: VHL  

Lynch syndrom

> Gen: MLH1  
> Gen: MSH6  
> Gen: MSH2  
> Gen: PMS2  

Li-Fraumeni syndrom

> Gen: TP53  

Malignt melanom

> Gen: CDKN2A  
> Gen: CDK4  

Retinoblastom

> Gen: RB1  

von Hippel-Lindau sykdom

> Gen: VHL  

Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrom

> Gen: PTEN  

Peutz-Jeghers syndrom

> Gen: STK11  

Adenomatøs polypose, resessiv

> Gen: MUTYH  

Juvenil polypose syndrom

> Gen: SMAD4  
> Gen: BMPR1A  

Familiær diffus magekreft

> Gen: CDH1  

Birt-Hogg-Dube syndrom

> Gen: FLCN  

Polymerase proofreading-associated polyposis

> Gen: POLE  
> Gen: POLD1  

Prostatakreft

> Gen: HOXB13  

Lobulær brystkreft

> Gen: CDH1  

Pleuropulmonary blastoma

> Gen: DICER1  

DICER1 syndrom

> Gen: DICER1  


Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser

Multippel exostoser, I og II

> Gen: EXT1  
> Gen: EXT2  Molekylær patologi

Retinoblastom

> Gen: RB1  
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.